თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
wager II
verb
/ʹweɪdʒə(r)/

(წიგნური) სანაძლეოდ დადება (დადებს), ჩამოსვლა (ფულის და ა.შ.); სანაძლეოს დადება, დანაძლევება; to wager £50 on a horse ცხენზე 50 გირვანქა სტერლინგის დადება (დოღისას); I'll wager that she knows more about it than she's saying სანაძლეოს ვდებ / თავს დავდებ, რომ მან ამის შესახებ იმაზე მეტი იცის, ვიდრე ამბობს.