თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
wagoner
noun
/ʹwægənə(r)/

ოთხთვალას / ფურგონის წამყვანი; მეურმე.