თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
west I
noun
/wɛst/

1 დასავლეთი;

2 (the) ქვეყნის, ქალაქის და ა.შ. დასავლეთი ნაწილი;

3 (the W.) დასავლეთი, მსოფლიოს დასავლეთი ნაწილი (განსაკ. ევროპა და ჩრდილოეთი ამერიკა).