თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
x-axis
noun
/ʹɛks͵æksɪs/

(მათემატიკა) X-ღერძი, იქს-ღერძი, აბსცისთა ღერძი (კოორდინატთა ბადის ჰორიზონტალური ღერძი) [შდრ. აგრ. y-axis].