თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
xenophobic
adjective
/͵zɛnəʹfəʊbɪk/

ქსენოფობიური; ქსენოფობიით შეპყრობილი [იხ. აგრ. xenophobia]; xenophobic slogans ქსენოფობიური ლოზუნგები; xenophobic statements ქსენოფობიური განცხადებები.