თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
X-radiation
noun
/͵ɛks͵reɪdɪʹeɪʃn/

1 (ფიზიკა) რენტგენული გამოსხივება (მოკლეტალღოვანი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სახე);

2 რენტგენის სხივებით დასხივება / შემოსხივება.