თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
X-ray II
verb
/ʹɛksreɪ/

რენტგენოგრამის გადაღება (გადაიღებს, გადაუღებს); რენტგენის სხივებით გაშუქება; we will have to X-ray your leg თქვენი ფეხის რენტგენოგრამის გადაღება მოგვიწევს.