თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
X-ray therapy
noun
/͵ɛksreɪʹθɛrəpɪ/

(მედიცინა) რენტგენოთერაპია, სხივური თერაპია.