თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
xylem
noun
/ʹzaɪləm/

(ბოტანიკა) მერქანი, ქსილემა.