თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
-y¹
suffix
/-ɪ/

გვხვდება კრებით ან აბსტრაქტულ არსებით სახელებში: assembly შეკრება; საზოგადოება; courtesy თავაზიანობა, ზრდილობიანობა; glory სახელი, დიდება.