თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
-y³
suffix
/-ɪ/

(აგრ. -ie და -ey) გვხვდება კნინობითი მნიშვნელობის მქონე არსებით სახელებში, რომელთაც ხშ. საალერსო მნიშვნელობას ანიჭებს: doggy, doggie ცუგა; daddy მამიკო.