თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
yank I
noun
/jæŋk/

(სასაუბრო) სწრაფად, მკვეთრი მოძრაობით მოქაჩვა, გამოქაჩვა; one of the other girls gave her ponytail a yank ერთ-ერთმა გოგონამ მას კიკინა მოჰქაჩა.