თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
yank II
verb
/jæŋk/

სწრაფად, მკვეთრი მოძრაობით მოქაჩვა (მოქაჩავს), გამოქაჩვა; her hair was yanked, and she screamed გოგონას თმა მოქაჩეს და დაიყვირა; he yanked her to her feet ქალს ხელი ჩაავლო და ფეხზე წამოაგდო.