თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
yap
verb
/jæp/

წკავწკავი (წკავწკავებს); წკმუტუნი; ხმამაღლა ყეფა; the little dog yapped frantically პატარა ძაღლი გააფთრებით ყეფდა.