თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
yard²
noun
/jɑ:d/

1 ეზო; children playing in the yard ეზოში მოთამაშე ბავშვები;

2 (ამერიკული) ბაღი (კერძო სახლისა);

3 ამა თუ იმ დანიშნულებით გამოყენებული მიწის ნაკვეთი (უპირატ. შესიტყვებებში); timber yard, (ამერიკული) lumberyard ხეტყის საწყობი; ხეტყის ბირჟა; brickyard აგურის ქარხანა.