თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
yonks
noun
/jɒŋks/

(მოძველებული, სასაუბრო) დიდი ხანი, ხანგრძლივი პერიოდი; წლები; I haven't seen you for yonks! დიდი ხანია არ მინახავხარ!