თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
yore
noun
/jɔ:(r)/

(არქაული, წიგნური) შორეული წარსული, გარდასული დღენი (მხოლოდ შესიტყვებებში);

of yore ა) უწინ, ძველად, დიდი ხნის წინ; ბ) ძველისძველი, ძალზე ძველი; ოდინდელი;

in days of yore ძალიან დიდი ხნის წინ, უწინ, ძველად; ოდესღაც.