თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
you
pronoun
/jʊ, ju:/

1 თქვენ (რამდენიმე ადამიანისადმი მიმართვისას); what are you arguing about? რაზე კამათობთ?

2 შენ, თქვენ (ერთი პირისადმი მიმართვისას); you and I მე და შენ; you are actually the only friend I have სინამდვილეში თქვენ ჩემი ერთადერთი მეგობარი ხართ; you give me a pain in the back საშინლად მომაბეზრე თავი; how can you abide such behaviour? როგორ ითმენ ასეთ საქციელს?

3 შე, თქვე (იხმარება მიმართვისას სხვა მსაზღვრელთან ერთად); you lucky blighter! შე იღბლიანო! you fools! თქვე სულელებო!

4 (განუსაზღვრელი ნაცვალსახელის მნიშვნელობით) you can't appreciate English poetry unless you understand its rhythm ინგლისურ პოეზიას ვერ ჩასწვდები, თუ მისი რიტმი არ გესმის; what do you call this flower? რა ჰქვია ამ ყვავილს?