თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
you'll
/ju:l/

you will-ის სასაუბრო შემოკლებული ფორმა.