თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
young I
noun
/jʌŋ/

1 (ხშ. the) ახალგაზრდობა, ახალგაზრდები, ახალი თაობა; the opinions of the young are fluid ახალგაზრდობაში ადამიანები ხშირად იცვლიან ხოლმე შეხედულებებს; to instruct the young ახალგაზრდათა სწავლება / დარიგება; respected equally by young and old ერთნაირად პატივცემული როგორც ახალგაზრდების, ისევე ხანდაზმულების მიერ;

2 შვილები, ნაშიერები (ცხოველებისა); the lioness fought to protect her young ძუ ლომი თავისი ლეკვების დასაცავად იბრძოდა.