თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
young II
adjective
/jʌŋ/

ახალგაზრდა; Schubert reached the acme of his skill while quite young შუბერტმა სრულიად ახალგაზრდამ მიაღწია ოსტატობის მწვერვალს; it's a tragedy that she died so young ტრაგედიაა, რომ იგი ასე ახალგაზრდა გარდაიცვალა;

young at heart ახალგაზრდული სულის მქონე; dad might be nearly ninety but he's still young at heart მამაჩემი თითქმის ოთხმოცდაათი წლისაა, მაგრამ უბერებელი გულის პატრონია.