თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
your
pronoun
/jɔ:(r), jə(r)/

(იხმარება მხოლოდ ატრიბუტულად; შდრ. აგრ. yours) 1) თქვენი; თქვენ რომ გეკუთვნით (რამდენიმე ადამიანისადმი მიმართვისას); children, obey your parents in the Lord (ბიბლია) შვილებო, დაემორჩილეთ თქვენს მშობლებს უფალში;

2) შენი; შენ რომ გეკუთვნის (ერთი პირისადმი მიმართვისას); თქვენი (ერთი პირისადმი ზრდილობიანი მიმართვისას); I adore your new dress აღტაცებული ვარ თქვენი ახალი კაბით; none of your bees-wax! შენი საქმე არ არის!