თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
you're
/jʊə(r), jɔ:(r)/

you are-ის სასაუბრო შემოკლებული ფორმა.