თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
yourself
pronoun
/jɔ:ʹsɛlf/

(plural -selves /-sɛlvz/)

1 (reflexive) შენი თავი, შენს თავს; თქვენი თავი, თქვენს თავს; don't delude yourself with false hopes ფუჭი იმედებით თავს ნუ იტყუებ; how do you find yourself today? დღეს თავს როგორ გრძნობთ? calm yourself დაწყნარდით!

2 (emphatic) 1) თავად, შენ თვითონ; choose for yourself თავად გადაწყვიტე; you'll have to face it yourself თავად მოგიხდებათ ამისათვის თავის გართმევა; saying so you yourself invite failure ამგვარი ლაპარაკით თავადვე იფუჭებთ საქმეს;

2) შენ; თქვენ; "and yourself", he replied, "how are you?" "თქვენ როგორღა ხართ?" მიუგო მან; people like yourself often feel that way თქვენნაირი ხალხი ხშირად სწორედ ამასვე გრძნობს; (all) by yourself / yourselves / ა) მარტომ, სხვების დაუხმარებლად, დამოუკიდებლად; are you sure you did this exercise by yourself? დარწმუნებული ხარ, სავარჯიშოს შესრულებაში არავინ დაგხმარებია? ბ) (სულ) მარტო; ცალკე, განმარტოებით; have you been all by yourself the whole day? მთელი დღე მარტო იყავი(თ)? (all) to yourself / yourselves / მხოლოდ თქვენთვის, შენთვის; მხოლოდ თქვენს / შენს განკარგულებაში; if you got there early you had the whole beach to yourself ადრე რომ მისულიყავი, მთელი სანაპირო მხოლოდ შენს განკარგულებაში იქნებოდა;

be yourself ა) ბუნებრივად / თავისუფლად მოიქეცი; ბ) თავი ხელში აიყვანე; დაწყნარდი.