თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
youth
noun
/ju:θ/

1 ახალგაზრდობა, სიყმაწვილე; ახალგაზრდობის / სიყმაწვილის ხანა; companion of one's youth სიყრმის მეგობარი; from youth to age ახალგაზრდობის წლებიდან სიბერემდე;

2 ახალგაზრდა ადამიანი, ყმაწვილი, ჭაბუკი; callow youth უწვერული ჭაბუკი; good-looking youth ლამაზი / კოხტა ყმაწვილი;

3 ახალგაზრდულობა; a product that claims to restore youth to your skin პროდუქტი, რომელიც, როგორც ამტკიცებენ, თქვენს კანს ახალგაზრდულ იერს დაუბრუნებს;

4 (აგრ. the) ახალგაზრდობა, ახალგაზრდები, ყმაწვილები; barefaced youth გამოუცდელი ახალგაზრდობა; the flower of the nation's youth ქვეყნის ახალგაზრდობის საუკეთესო ნაწილი.