თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
YouTube
noun
/ʹju:tju:b/

(კომპიუტერული) იუტუბი (მომხმარებლების მიერ ვიდეოფაილების ასატვირთი, გასაზიარებელი, შესანახი და ა.შ. ვებ-საიტი).