თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
you've
/ju:v/

you have-ის სასაუბრო შემოკლებული ფორმა.