თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
zephyr
noun
/ʹzɛfə(r)/

1 (ლიტერატურული) 1) ზეფირი, დასავლეთის ქარი (ბერძნული მითოლოგიის დასავლეთის ქარის ღმერთის – ზეფირეს მიხდევით);

2) თბილი სიო / ნიავი; balmy zephyrs სასიამოვნო ნიავი;

2 (საფეიქრო) ზეფირი, ერთგვარი რბილი მსუბუქი ქსოვილი ან ტანსაცმელი;

3 (კულინარია) ზეფირი.