თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
cabal II
verb
/kəʹbæl/

1) შეთქმულებაში მონაწილეობა (მონაწილეობს);

2) ინტრიგის მოწყობა (აწყობს).