თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
D, d¹
noun
/di:/

(plural Ds, D's, d's /di:z/)

1 ინგლისური ანბანის მე-4 ასო;

2 (D) ≅ ნიშანი "დამაკმაყოფილებელი"; he barely passed history with a D ≅ ისტორია ძლივს ჩააბარა, ისტორიაში კინაღამ ჩაიჭრა;

3 (D) (მუსიკა) რე;

column D მეოთხე სვეტი; D string მეოთხე სიმი.