თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
'd
/-d/

had, should და would-ის სასაუბრო შემოკლებული ფორმა.