თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abridge
verb
/əʹbrɪdʒ/

შემოკლება (შეამოკლებს) წიგნისა და ა.შ.