თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abridged
adjective
/əʹbrɪdʒd/

შემოკლებული; an abridged edition შემოკლებული გამოცემა.