თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abridgement, abridgment
noun
/əʹbrɪdʒmənt/

1 შემოკლება, შემცირება, შეკვეცა; this manuscript requires no abridgement ამ ხელნაწერს შემოკლება არ სჭირდება;

2 შემოკლებული ტექსტი; შემოკლებული გამოცემა; მოკლე შინაარსი.