თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abroad
adverb
/əʹbrɔ:d/

1 საზღვარგარეთ; to travel abroad საზღვარგარეთ მოგზაურობა; to live abroad საზღვარგარეთ ცხოვრება;

2 : there was news abroad that a change was coming ყველა ლაპარაკობდა / გრძნობდა, რომ ცვლილება იყო მოსალოდნელი.