თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abrogation
noun
/͵æbrəʹgeɪʃn/

გაუქმება, ანულირება (კანონისა და ა.შ.).