თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abrupt
adjective
/əʹbrʌpt/

1 უეცარი, მკვეთრი; მოულოდნელი; სწრაფი, ნაჩქარევი; abrupt departure ნაჩქარევი / მოულოდნელი გამგზავრება; abrupt change მდგომარეობის უეცარი ან მკვეთრი შეცვლა;

2 უხეში, მკვახე, უბოდიშო (ითქმის ქცევის და ა.შ. შესახებ).