თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abruptly
adverb
/əʹbrʌptlɪ/

1 უეცრად, მკვეთრად; მოულოდნელად; სწრაფად;

2 უხეშად, მკვახედ.