თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abandon¹
verb
/əʹbændən/

1 მიტოვება (მიატოვებს), დატოვება; to abandon smb ვინმეს მიტოვება; ვინმეს ღვთის ანაბარა დატოვება; he abandoned his wife and children ცოლ-შვილი მიატოვა;

2 რაიმეზე უარის თქმა (უარს იტყვის), ხელის აღება; to abandon the attempt რაიმეს მცდელობაზე ხელის აღება; to abandon all hope იმედის გადაწყვეტა.