თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abscess
noun
/ʹæbsɛs/

აბსცესი, ჩირქგროვა.