თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
abscissa
noun
/æbʹsɪsə/

(plural -ae, -s /-z/) (მათემატიკა) აბსცისა [შდრ. აგრ. ordinate].