თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
F, f¹
noun
/ɛf/

(plural Fs, F's, f's /ɛfs/)

1 ინგლისური ანბანის მე-6 ასო;

2 (F) ნიშანი "არადამაკმაყოფილებელი", "ცუდი"; she got an F in history ისტორია ვერ ჩააბარა, ისტორიაში ჩაიჭრა;

3 (F) (მუსიკა) ფა;

column F მეექვსე სვეტი; F string მეექვსე სიმი;

an F student in history ისტორიაში ჩაჭრილი სტუდენტი;

a straight F student ყველა საგანში ჩაჭრილი / "ოროსანი" სტუდენტი.