თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
fable
noun
/ʹfeɪbl/

იგავი, იგავ-არაკი; Aesop's fables ესოპეს / ეზოპეს იგავ-არაკები.