თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
fabricate
verb
/ʹfæbrɪkeɪt/

1 რაიმეს გამოგონება (გამოიგონებს), შეთხზვა (ვინმეს მოტყუების მიზნით); to fabricate an excuse გასამართლებელი მიზეზის გამოგონება; to fabricate a charge ყალბი ბრალდების შეთითხნა;

2 (ტექნიკური) 1) წარმოება (აწარმოებს), დამზადება;

2) მზა / სტანდარტული ნაწილებისაგან აწყობა (ააწყობს).