თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
fabulous
adjective
/ʹfæbjələs/

1 (სასაუბრო) შესანიშნავი, დიდებული;

2 (წიგნური) გასაოცარი, წარმოუდგენელი; საარაკო; უზარმაზარი; fabulous wealth ზღაპრული / საარაკო სიმდიდრე;

3 (ლიტერატურული) ლეგენდარული, ზღაპრული, მითური, გამოგონილი; fabulous beasts ზღაპრული ცხოველები.