თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
-faced
/feɪst/

რთული სიტყვის კომპონენტი, რომელსაც აქვს მნიშვნელობა: ამა თუ იმგვარი პირისახის მქონე; round-faced პირმრგვალი, სახემრგვალი; pale-faced ფერმკრთალი.