თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
facetious
adjective
/fəʹsi:ʃəs/

1) სახუმარო, არასერიოზული; facetious remarks სახუმარო შენიშვნები, ხუმრობები (ხშ. უადგილო);

2) უადგილო ხუმრობის მოყვარული, ქარაფშუტა.