თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
face value
noun
/͵feɪsʹvælju:/

1 ნომინალური ღირებულება (ფულისა, ბილეთისა და ა.შ.);

2 გარეგანი შთაბეჭდილება; to take smth at its face value რაიმეს ერთი შეხედვით / გარეგანი შთაბეჭდილებით შეფასება.