თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
absence
noun
/ʹæbsəns/

1 არყოფნა; სხვაგან ყოფნა; absence from school სკოლაში არყოფნა, გაკვეთილების გაცდენა; during / in / smb's absence ვინმეს არყოფნის დროს; to be sentenced in one's absence (იურიდიული) განაჩენის დაუსწრებლად გამოტანა;

2 (of) რაიმეს ნაკლებობა, უკმარობა, უქონლობა; in the absence of evidence სამხილთა არარსებობის გამო;

absence makes the heart grow fonder (ანდაზა) განშორება სიყვარულს აძლიერებს.