თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
absent I
adjective
/ʹæbsənt/

1 რომ არ იმყოფება, რომ არ ესწრება; he is absent არ არის, არ ესწრება;

2 დაბნეული, გაფანტული; absent look დაბნეული / გაფანტული მზერა.